× מוצרים בסל

סל הקניות שלכם ריק

תוכלו להזמין ממגוון מנות שהתאמנו במיוחד עבורכם


לצפיה במנות

מינימום הזמנה: 150
משלוח חינם בקניה מעל 200.00

שירות לקוחות

ב- Daily kitchen חשוב לנו להמשיך ולתת את השירות הטוב ביותר גם בהזמנות ובמשלוחים. אנו משתמשים במוצרים ייחודיים כדי לשמור על טריות המוצר בקירור לפי הנדרש עד ההגעה לבית הלקוח. אנחנו פועלים תמיד לשפר את השירות ולהרחיב את אזור החלוקה.

כיצד נוכל לעזור לך?

תקנון האתר

תקנון האתר

1.  מבוא

1.1. אתר האינטרנט (www.daily-kitchen.co.il) להלן – “האתר שייך לחברת “סי.אי.פי. מבוא  חורון בע”מ” (ח.פ. 511300246) ממושב מבוא חורון, (להלן –  “החברה”).
1.2. תקנון זה כולל את הצעת החברה לקיום הסכם על-פי התנאים המפורטים להלן עם כל אדם העומד בדרישות תקנון זה, ומסדיר את מערכת היחסים שבין החברה לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
1.3. תקנון זה הוכן בהתאמה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (הכול להלן – "חוק הגנת הצרכן"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות חוק הגנת הצרכן, גוברות הוראות חוק הגנת הצרכן.
1.4. באתר ניתן לבצע רכישת מוצרי החברה כהגדרתם בסעיף 2 להלן, וזאת על בסיס עיונו של הרוכש בתיאור המוצר שפורסם על-ידי החברה באתר זה ו/או אשר נמסר לרוכש במוקד הטלפוני, ללא אפשרות של היכרות ישירה עם המוצר או עם דוגמת המוצר בעת עריכת החוזה (עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן 81). התנאי למכירת המוצר בדרך של מכר מרחוק הוא אספקת המוצר לרוכש לפי הכתובת שמסר הרוכש לחברה.
1.5. הרוכש באופן עצמאי ועל אחריותו בלבד מקבל את ההחלטה בדבר רכישה והשימוש במוצר.
1.6. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לכל האמור בו – במידה ואינכם מסכימים לאמור בתקנון זה, הנכם מתבקשים לחדול מגלישה בו ו/או לעשות שימוש כלשהו בשירותי האתר.
1.7. המבוא לתקנון זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מההוראות הקשורות לאספקת מוצרי המזון.
1.8. האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

 

2. הגדרות ומונחים

2.1. משתמש – אדם שהתחבר לאתר באמצעות שם משתמש וסיסמה.
2.2. מוצר – מנת מזון כשרה המוצעת למכירה בהתאם למפורט באתר.
2.3. הרוכש – אדם בעל כשרות משפטית, אשר מרצונו החופשי נרשם באתר הנ”ל והזמין מוצרים שפורטו בתקנון זה כולל משלוח המארז לכתובת שימסור.
2.4. הזמנה – הזמנה שנעשתה על-ידי רוכש של מוצרי החברה באמצעות הממשק של האתר, או אשר נעשתה על-ידי הרוכש באמצעות מוקד טלפוני, ואשר כוללת את כל רשימת המוצרים, מועד האספקה ופרטים אחרים הנחוצים לאספקת המוצרים לכתובת שימסור.
2.5. מוקד טלפוני – מוקד של נציגי מוקד המכירות המופעל ע"י החברה בימים א'-ה' בין השעות  08:30 – 16:00 לשם ביצוע הזמנות של מוצרים.
2.6. רישום – תהליך אשר במהלכו המשתמש, באמצעות ממשק של האתר או באמצעות מוקד טלפוני, מספק לחברה מידע אשר נחוץ לאספקת המוצר לרוכש. על בסיס הרישום נוצר למשתמש חשבון אישי באתר החברה.
2.7. הרשאה – מסירת נתוני הרישום על-ידי הרוכש לחברה באמצעות האתר או באמצעות מוקד הטלפון.
2.8. האזור האישי – מדובר במדור אישי באתר החברה אשר איננו נגיש לצדדי ג’, כאשר הגישה אליו נעשית על-ידי הרוכש באמצעות הקלדת שם משתמש אישי וסיסמה אישית (קוד גישה). האזור האישי כולל מידע אודות הזמנות הרוכש, תשלום בעד הזמנותיו, ביצוע הזמנותיו ומצב אספקת המוצרים אליו.

3. זכויות באתר

3.1. כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.
3.2. התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי . אין להעתיק, לשכפל, להפיץ ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.
3.3. סימני המסחר באתר שבבעלות יחידים או תאגידים הינם קניינם של בעליהם הרשומים. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

4. תנאי שימוש באתר

4.1. גולש זכאי לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בתקנון זה.
4.2. גולש מצהיר שהוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בתקנון זה.
4.3. הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
4.3.1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל.
4.3.2. מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה ( URL Hacking).
4.3.3. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן או מדיה אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
4.3.4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר,  קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
4.4. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
4.4.1. למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
4.4.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת כל חוק ו/או הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

5. פרסומות ומידע מסחרי

5.1. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד מטעם האתר לרכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר. החברה אינה צד לעסקה כלשהי הנקשרת עקב פרסום באתר.
5.2. החברה רשאית למנוע פרסום, שיווק או קידום באתר של בתי עסק, חנויות, חברות ומותגים המתחרים בחברה, לרבות חנויות וירטואליות המופעלות מחוץ לישראל, אתרי אינטרנט מתחרים, מבטחי נסיעות מתחרים, וכל מתחרה אחר בפעילויותיה המסחריות של החברה.
5.3. החברה רשאית לעשות שימוש בזכות זו גם ביחס לתוכן גולשים במערכת הפורומים או הבלוגים.

6. ביצוע הזמנת המוצרים

6.1. רכישת המוצר על ידי רוכש דורשת הרשמה באמצעים הבאים:
6.1.1. באופן עצמאי באתר: על הרוכש לבחור את פרטי וכמות המוצרים שדרושה לו, כתובת לאספקה, מועדים וזמן האספקה. ההזמנה נעשית באמצעות מילוי טפסים מיוחדים בהתאם להוראות המתפרסמות באתר. המידע על ההזמנות שנעשו נגיש לרוכש באזור האישי שבאתר.
6.1.2. בטלפון באמצעות נציג של מוקד טלפוני: במקרה של ביצוע ההזמנה באמצעות המוקדן של המוקד הטלפוני, הרוכש מוסר לו את המידע הדרוש לביצוע ההזמנה לרבות הפרטים המופיעים בס"ק 6.1.1 לעיל. המוקדן שולח לרוכש את שם המשתמש והסיסמה ואת המידע אודות ההזמנה באמצעות דואר אלקטרוני
6.2. החברה איננה אחראית על אי-ביצוע הסכם זה במקרה של מסירת פרט שגוי על ידי הרוכש בעת רישום ו/או בעת ביצוע ההזמנה. הכסף ששולם על-ידי הרוכש בגין מוצר זה שלא סופק, יוחזר לרוכש אם יתברר שהרישום ו/או ביצוע ההזמנה תוך מסירת מידע מוטעה אירעו באשמת עובד החברה.
6.3. הרוכש רשאי לבצע שינוים בהזמנתו המקורית, וזאת עד למועד ביצוע התשלום בגין ההזמנה על ידי הרוכש.
6.4. הזמנה ניתנת לביטול מלא או חלקי תוך 5 ימי עבודה מרגע ההזמנה  ועד 48 שעות ליום אספקת המוצרים הלקוח.  לאחר חלוף מועד זה, ההזמנה איננה ניתנת לשינוי ו/או לביטול מלא או חלקי (לאחר מסירת המוצר לשירות האספקה, ובמקרה של ויתור הרוכש על הרכישה המארז מאבד את תכונותיו הצרכניות ואינו ניתן יותר להחזרה).
6.5. ההזמנות למוצרים מתקבלות באמצעות ממשק של האתר בכל שעה בשעות היום,  וכן באמצעות המוקדנים של המוקד הטלפוני, וזאת בשעות העבודה של המוקד הטלפוני בהתאם למידע שמתפרסם באתר. האספקה מתבצעת בטווח השעות 07:00-15:00 בזמן שיתואם בין הרוכש לחברה בטווח שעות זה.
6.6. עלות אספקת המוצר לכתובת שמסר הרוכש כלולה כבר בעלות הזמנת המוצר, והיא נקבעת לפי תעריפים של שירות האספקה המותאמים לכתובת מקום האספקה.
תשלום

7. ביצוע הזמנת המוצרים

7.1. דרכי התשלום בגין המוצר מפורסמות באתר והן שונות במקרה של ביצוע ההזמנה דרך האתר, לעומת ביצוע הזמנה באמצעות המוקד הטלפוני.
7.2. בעת תשלום תמורת המוצר על הרוכש לפעול בהתאם להנחיות של הבנק שלו או של גורם המשלם מטעמו, ובהתאם למידע שמתפרסם באתר.
7.3. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או תשלום בכרטיס אשראי אחר ובתשלום אחד בלבד.
7.4. במידת הצורך השבה לרוכש של תמורת המוצר שהוזמן באותם מקרים שתקנון זה והדין מאפשר מתבצעת בהתאם להסדרים ומועדים שפורסמו באתר.
7.5. השבת הכספים ששולמו באמצעות כרטיס אשראי תעשה לאותו כרטיס אשראי.
7.6. התשלום בגין המוצר על-ידי הרוכשים נעשה לאחר שהנחה הניתנת להם נכללת כבר בחשבון העלות.

8. אספקת המוצר

8.1. החברה מציגה לרוכש מידע אודות ביצוע ההזמנה באזור האישי או באמצעות שליחת הודעות לדואר האלקטרוני של הרוכש וכן בדרכים אחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. הרוכש מתחייב לדואג לכך כי הטלפון שמסר יהיה זמין ביום האספקה וביום שלפניו כדי לקבל שיחות, לרבות שיחות ממספרים שאינם ידועים לרוכש, וזאת לצורך קיום תקשורת של שירות האספקה; במקרה של העדר אפשרות לקבל שיחה משירות האספקה , הרוכש מתחייב לבצע שיחה חוזרת באופן מיידי על מנת להבטיח שהאספקה תגיע אליו כמוסכם.
8.2. הרוכש מתחייב לקבל את המוצר שסופק על-ידי שירות האספקה במקום ובזמן כפי שצוינו בהזמנה. בהיעדרו של הרוכש במקום האספקה יכול שהמוצר יימסר לכל אדם שיציג קבלה או מסמך אחר שמאשר את כריתת ההסכם לאספקת המוצר עם החברה. הצדדים מסכימים שהתחייבויות הרוכש בדבר קבלת המוצר במקרה של קבלתו על-ידי אדם אחר עבור הרוכש, מתבצעות על-ידי אותו אדם אחר בשמו של הרוכש ועל בסיס ההסכמה ביניהם.
8.3.הרוכש מוזהר בזאת שההזמנה עשויה לכלול מוצרים בהקפאה עמוקה אשר מופשרים ומאבדים את תכונותיהם המיוחדות, ובמקרה של אי קבלתם בזמן האספקה כפי שצוין על-ידי הרוכש בעת ההזמנה. אי עמידת הרוכש בהתחייבויותיו לגבי קבלת המוצר, לא תאפשר החזרת המוצר לחברה, וזאת בין היתר משום שהמוצר איבד את תכונותיו הצרכניות, ולכן לא תהיה החזרת כספים לרוכש בגינו.
8.4. הרוכש מתחייב בעת קבלת המוצר לבדוק את הרכבו ואת מראהו החיצוני, את המראה החיצוני של האריזה, וכן לוודא העדר פגמים גלויים ואי התאמה ברורה של המוצרים שהובאו אליו למה שתואר באתר החברה. על הרוכש לבצע באופן מיידי הערה מתאימה בתעודת המשלוח שהובאה אליו על-ידי שירות המשלוחים, ו/ או במסמך דומה אחר שמעיד על הבאת המוצר אליו.
8.5. אם תתגלה אי התאמת המוצר לתנאי ההסכם, הרוכש מתחייב להודיע על כך לחברה באמצעות מוקד טלפוני בנוכחות נציג שירות המשלוחים.
8.6. הרוכש מוזהר כי מיד לאחר קבלת המוצר יש להעביר את המצרכים הקפואים שמרכיבים את המארז מהקופסה התרמית למקפיא, וזאת במטרה לשמור על תכונותיהם.  במקרה של אי עמידה בדרישות אלה ופגיעה בתכונות הצרכניות של המוצר, הרוכש נושא באחריות מלאה, והוא מודע לכך שהפגיעה בתכונות הצרכניות של המוצר אירעה באשמתו. החזרת המוצר לחברה איננה אפשרית בעקבות אובדן התכונות הצרכניות של המוצר, ובמקרה זה הרוכש לא יקבל החזר בגינו.
8.7. אם הרוכש ציין נתונים מוטעים לצורך אספקת המוצר או לא עמד בהתחייבותו בדבר קבלת המוצר, החברה זכאית להשבת עלות המוצר והוצאות הובלת המוצר, וכן הוצאות בגין החזרת והשמדת המוצר.
8.8. הרוכש מתחייב בעת קבלת המוצר לחתום על תעודת משלוח או מסמכים אחרים שיצורפו על-ידי שירות המשלוחים.
8.9. הרוכש מתחייב לקבל את המוצר משירות המשלוחים בכל מקרה, לרבות אי התאמת המוצר לתנאי ההסכם, זאת בכפוף לביצוע סימון מתאים במסמכים שנלווים למוצר, וכן בכפוף ליידוע החברה באמצעות המוקד הטלפוני בדבר אי התאמת המוצר לתנאי ההסכם. שירות המשלוחים איננו מתחייב לקבל את המוצר בחזרה מהרוכש.

9. התחייבויות וזכויות החברה

9.1. החברה מתחייבת לעמוד בדרישות הדין בעת ביצוע הסכם, לרבות דיני הגנת הצרכן ודיני ההגנה על נתונים פרטיים.
9.2. החברה מתחייבת לשמור על סודיות של הנתונים שנמסרו על-ידי הרוכש ולא לגלותם לצדדים שלישיים (למעט רשויות ממלכתיות מוסמכות וכן שירות המשלוחים, רואי חשבון, יועצים, מנהלי חשבונות ומשפטנים בכפוף לחובתם לשמור על סודיות המידע).
9.3. החברה זכאית לשמור במאגר הנתונים שלה מידע שנמסר על-ידי הרוכשים בעת ביצוע הזמנות, לרבות פרטים אישיים, במשך תקופה שאיננה מוגבלת, וזאת למטרת ביצוע הזמנות חדשות, קבלת מידע סטטיסטי ויידוע הרוכשים אודות פעילות החברה.
9.4. הרוכש נותן לחברה את הסכמתו לשימוש בפרטיו האישיים שנמסרו לחברה למטרות ביצוע הסכם זה ובהתאם לתנאי ההסכם. קיבול של הסכם זה מהווה אישור לכך שהרוכש מודע ומסכים למדיניות הסודיות של החברה.
9.5. החברה רשאית לבצע הקלטת שיחות הטלפון בין הרוכש לנציגי המוקד הטלפוני של החברה, למטרות אישור ההזמנות שבוצעו, אימות המידע שנמסר על-ידי הרוכש, והבהרת תנאי ההסכם שבין החברה לבין הרוכש. החברה רשאית לשמור את הקלטת השיחה במשך לא יותר מ- 12 חודשים, לאחר תום מועד זה ההקלטה תימחק. הקלטת שיחת הטלפון אינה נמסרת לצדדים שלישיים למעט רשויות אכיפת החוק או בית משפט במקרה הצורך.
9.6. החברה מתחייבת לבצע הגנה מפני פעולות שלא כדין של חשבון הרוכש באתר ושל המידע שסופק על-ידו באמצעות הכלים הטכנולוגיים הסבירים שנמצאים ברשותה, לרבות הגנה מפני גישה לחשבון שלא כדין, השמדה או שינוי מידע. עם זאת, החברה איננה מבטיחה שהכלים הטכנולוגיים המיושמים יהיו מספיקים בכל מקרה למניעת פעולות מזיקות של צדדים שלישיים.
9.7. החברה מספקת לרוכשים תמיכה טכנית באמצעות מוקד טלפוני *8050. החברה איננה מספקת ייעוץ בשאלות שאינן קשורות למוצר, וכן איננה מספקת ייעוץ במקרה של שימוש לרעה בייעוץ זה.
9.8. החברה רשאית להציג באתר, או לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על-ידי הרוכש, או למספר הטלפון של הרוכש מסרי מידע ופרסום שקשורים לפעילות החברה או ביצוע הזמנה. החברה מתחייבת להפסיק לשלוח לרוכש מסרים אודות פעילות החברה, אם תקבל הודעה מהרוכש על רצונו בהפסקת קבלת מסרי מידע אלה.
9.9. החברה רשאית לשנות את התוכן, התוכנה והעיצוב של האתר, לשנות או להשלים קודים בהם נעשה שימוש וכל היישומים לפי שיקול דעתה עם או בלי יידוע הרוכש מראש (החברה איננה נושאת באחריות אם תיגרם לרוכש כתוצאה מהשינויים שנעשו אי נוחות בעת שימוש באתר, או אם ייגרם נזק כלשהו לרוכש). החברה רשאית  לשנות ולהשלים את תנאי תקנון זה באופן חד-צדדי.

10. התחייבויות וזכויות הרוכש

10.1. הרוכש מתחייב לעיין לפני ביצוע ההזמנה בתקנון זה, במידע על המוצר, ובכל מידע אחר שמיועד לרוכשים אשר פורסם באתר. ביצוע ההזמנה ותשלום בגינה מהווים אישור על עיון ואישור הרוכש של התנאים של תקנון זה, ושל כל המסמכים ומידע אחר שפורסמו באתר או אשר נמסרו לרוכש בטלפון. הרוכש מתחייב לבדוק בעצמו את קיומם של שינויים לתקנון זה במידת הצורך.
10.2. הרוכש מתחייב להשתמש במוצר במשך תקופת תוקפו ובהתאם להוראות היצרן בדבר אופן השמירה, ההכנה והשימוש במוצר. במקרה של הפרת הדרישות האמורות אין החזר כספים ששולמו בגין המוצר והמשלוח.
10.3. הרוכש מתחייב למסור לחברה בזמן ובהיקף מלא מידע אמין הנחוץ לכריתה וביצוע של ההסכם עימה. בכלל זה, לצורך זיהוי התשלומים המתקבלים מהרוכש, החברה רשאית לבקש ממנו פרטים אישיים. אם המידע כאמור יהיה בלתי מספיק או אם יהיו ספקות באמינות המידע, החברה רשאית להפסיק את ביצוע ההסכם תוך מתן הודעה מתאימה לרוכש.
10.4. הרוכש מתחייב לשלם בזמן ובהיקף מלא את עלות המוצרים שהזמין, לרבות עלות משלוח המוצרים אליו.
10.5. הרוכש מתחייב לשמור על סודיות בפני כל צד ג’ את שם המשתמש שלו, ואת הסיסמה לכניסה לאתר החברה, ואת סיסמת הגישה לדואר האלקטרוני שלו שמסר לחברה. הצדדים מסכימים שפעולות שבוצעו באתר באמצעות שם משתמש וסיסמה של הרוכש נעשו על-ידי הרוכש. הצדדים רואים בשם המשתמש והסיסמה של המשתמש ובכתובת הדואר האלקטרוני שלו שצוינה בעת רישום באתר כחתימה אלקטרונית פשוטה של הרוכש.
10.6. הזמנות שנעשו תוך שימוש באתר, וכן הודעות שנשלחו מכתובת הדואר האלקטרוני של הרוכש הינם שווי ערך למסמך שנחתם בידי הרוכש. הסכם בדבר שימוש על-ידי הצדדים בחתימה אלקטרונית פשוטה הינו נספח מס’ 1 לתקנון זה.
10.7. הרוכש רשאי להשתמש באתר לצורך ביצוע ההזמנות וקבלת מידע בדבר ביצוען, וכן למטרות אחרות שנקבעו בממשק של האתר ובמידע שפורסם באתר. בעת השימוש באתר הרוכש חייב לשמור על הזכויות והאינטרסים החוקיים של החברה וצדדים שלישיים, ולשמור על הוראות הדין.
10.8. למשתמשי האתר אסור לגרום נזק לאתר ולמשתמשים אחרים באתר, לרבות (אך בלי לגרוע מכלליות האמור) באמצעות משלוח דואר זבל וכל מידע אחר שאינו מותר מפורשות על-פי תקנון זה, ו/או באמצעות משלוח וירוסים שנועדו לפגוע בתפקוד תקין של כל ציוד מחשב או טלקומוניקציה, או של רכיבים של ציוד זה, פריצה או העתקה של כל המידע שבאתר, לרבות פרטי הרוכשים, או בכל דרך אחרת.
10.9. האתר ורכיביו הינם נכסים בלתי מוחשיים אשר הזכות הבלעדית בהם שייכת לחברה ו/או לבעלי זכויות אחרים. משתמשי האתר רשאים לעיין במידע ובחומרים שבאתר אך ורק למטרות שימוש אישי בלתי מסחרי, והם רשאים להעתיקם בעותק אחד (לרבות באמצעות העתקה לזיכרון המחשב האישי שלהם והדפסת עותק). חל איסור על משתמשי האתר להעתיק, להפיץ, ליידע לידיעת הכלל, לשנות, לבצע דה-קומפילציה של קוד או כל עיבוד אחר, או פעולות אחרות כלשהן, למעט אלה שהותרו בתקנון זה במפורש. חל איסור על שימוש ברכיבים כלשהם של האתר בתוך אתרי אינטרנט אחרים או יצירות אחרות בכל צורה ובכל דרך.
10.11. הרוכש חב חובות והינו בעל זכויות אחרות בהתאם להוראות תקנון זה ולחוקי ישראל.
10.12. הרוכש מתחייב לשלם באמצעות כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום השייך לו בלבד.

11. אחריות הצדדים

11.1 הצדדים נושאים באחריות בגין אי ביצוע הסכם בהתאם להוראות תקנון זה וחוקי מדינת ישראל.
11.2. הרוכש אשר נמכר לו מוצר באיכות שאיננה ראויה, אם הדבר לא הותנה על-ידי החברה, רשאי לדרוש לפי בחירתו:
א) הפחתה מתאימה במחיר הרכישה של המוצר;
ב)קבלת המוצר באספקה הבאה ללא עלות. מידע אודות הסדרים ומועדים של החזרת המוצר פורסם באתר.
11.3. החברה תאפשר למשתמשי רשת האינטרנט גישה לאתר ותתמוך בתפקוד מתאים של האתר, תשקם את תפקוד האתר במקרה של תקלות טכניות והפסקות. אולם, החברה איננה אחראית לעבודה רציפה ובלתי פוסקת של האתר. באפשרות הרוכשים להודיע על כל תקלות טכניות שיתעוררו ועל טעויות המערכת לכתובת הדואר האלקטרוני של התמיכה הטכנית של האתר.
11.4. השירותים והתכנים באתר זה ניתנים לשימוש כמות שהם – AS IS – בין השאר, הדבר אומר שהחברה איננה אחראית ואיננה מפצה את המשתמשים בגין נזקים כתוצאה מהעדר אפשרות זמני להשתמש באתר או כתוצאה מהאובדן או עיוות מידע שנמצא באתר, לרבות מידע שהועלה על-ידי הרוכש באזור האישי שלו), ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
11.5. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.
11.6. החברה תנקוט אמצעים הכרחיים במטרה להבטיח שירות איכותי לרוכשים, לרבות גם בעת הפסקות טכניות בעבודת האתר.
11.7. החברה איננה נושאת באחריות כלשהי בגין הוצאות כלשהן של הרוכש ובגין נזקים ישירים או עקיפים אשר יכולים להיגרם לרוכש בעקבות השימוש באתר כתוצאה מטעויות, הפסקות בעבודה, שינוי בתפקוד האתר, עיכובים בפעילות בעת העברת נתונים, וכדומה.
11.8. החברה איננה נושאת באחריות לאי קיום, או לקיום לא ראוי של התחייבויותיה כתוצאה מהפרעות ברשתות אנרגיה וטלקומוניקציה כתוצאה מפעילות התוכנות המזיקות, וכן כתוצאה מפעולות צד ג’ שנעשו בחוסר תום לב במטרה לקבל גישה לבתי מורשית, או להוציא מכלל שימוש מערכות תוכנה ו/או חומרה של השירות.
11.9. הצדדים פטורים מאחריות לאי קיום מלא או חלקי של ההתחייבויות לפי תקנון זה, אם אי הקיום כאמור הינו תוצאה של נסיבות כוח עליון שנוצרו לאחר כריתת ההסכם כתוצאה מאירועים בעלי אופי חריג אשר המשתתף לא יכול היה לצפות ולמנוע באמצעים סבירים (כוח עליון). על הנסיבות בעלות אופי חריג נמנות: שיטפון, שריפה, רעידת אדמה, פיצוץ, סערה, מגפה ותופעות טבע אחרות, וכן מלחמה או פעולות מלחמתיות וכדומה.

13. ברירת דין וסמכות שיפוט
הדינים אשר יחולו על תקנון זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתקנון זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.

14. שונות

14.1. תקנון זה מתווסף לכל תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, יגבר תקנון זה. החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים בעמוד שכתובתו  www.daily-kitchen.co.ilהוראות הנוסח החדש של התקנון תהיינה מחייבות גם לכל הרוכשים שנרשמו לפני כן.
14.2. במידה והרוכש אינו מסכים לתנאים החדשים שפורסמו, עליו להודיע לחברה על כך תוך 10 ימים מיום פרסום התנאים החדשים. לא התקבלה הודעה כאמור במועד שנקבע, יחייבו הוראות חדשות כדין.
14.3. במקרה של סירוב הרוכש, תוקפו של התקנון נפסק ממועד הפסקת תוקפו של הנוסח הקודם של התקנון, ואם היו חיובי הצדדים שטרם בוצעו באותו מועד – מהמועד של ביצוען המלא של ההתחייבויות כאמור.

15.  פרטי החברה מפעילת האתר

למידע אודות האתר, ולשאלות הקשורות עם תוכנו ולביטול עסקה ניתן להתקשר עם מחלקת שירות לקוחות:
בטלפון: 8050*
או בדואר אלקטרוני: [email protected]